Special size fire brick

BATU LENGKUNG

BATU LUBANG UDARA

BATU SARANGAN ABU

BATU BENTUK H